Brânză Sergiu, doctor habilitat


Data naşterii:  1966-04-03
Specialitatea:  Drept penal
Secţia de Ştiinţe Sociale şi Economice