Acad. Boris Gaina a participat la lucrările Adunării Generale a Academiei de Științe Agricole și Silvice a României

2018-12-25
 

La invitația președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice a României (ASAS), academician, profesor Valeriu Tabără, academicianul Boris Gaina a participat în perioada 18-19 decembrie 2018, la lucrările Adunării Generale ASAS și a Secției de Horticultură din cadrul acesteia.

În plenul Adunării Generale ASAS, acad. Boris Gaina a făcut o prezentare succintă a rezultatelor colaborării bilaterale a șapte institute de profil agricol, a Universității Agrare de Stat din Moldova (UASM), precum și a Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor din Republica Moldova, cu instituții de profil din România.
 
De asemenea, în cadrul sesiunii plenare, acad. Gaina a transmis mesajul de felicitare al conducerii Academiei de Științe a Moldovei, adresat academicianului Cristian Hera, cu prilejul aniversării a 85 din ziua nașterii. „Stimate Domnule Academician Cristian Hera, Prezidiul şi membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă exprimă sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate şi prosperare cu ocazia zilei Dumneavoastră de naştere. V-aţi dedicat totalmente cercetării științifice şi aţi venit în sprijinul agriculturii peste șase decenii de viață, făcând cunoscută România în întreaga lume prin cercetările fundamentale în domeniul ştiinţei solurilor şi agriculturii. Știind din copilărie că vreți să deveniți inginer agronom, ați simțit încă de atunci chemarea pământului, devenind între timp un mare iubitor şi un bun cunoscător al pământului, solurilor, dar și cel mai pătimaş al expresiei, atunci când vine vorba despre pământ, despre bogăția care ne-o oferă, iar graţie studiilor avansate în domeniul ştiinţelor agricole, profesionalismului cu care aţi abordat importanţa protecţiei solurilor, cunoştinţelor aplicate în domeniu, Dumneavoastră sunteţi numit pe bună dreptate și „doctor al Pământului”, lucru ce, cu siguranță Vă onorează”, se arată în mesajul adresat omagiatului. Cu prilejul aniversării, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, i-a urat sărbătoritului sănătate deplină și ani de viață lungă, bucurii care să vină atât din realizările profesionale, cât mai ales din partea familiei.
 
În semn de înaltă apreciere, pentru contribuții esențiale la dinamizarea colaborării bilaterale a cercetătorilor din România și Republica Moldova, academicianului Cristian Hera i-a fost conferită Medalia „Dimitrie Cantemir” a AȘM. Amintim că, acad. Cristian Hera este membru de onoare a AȘM din anul 2013.
 
Totodată, în cadrul lucrărilor Secției de Horticultură ASAS, acad. Boris Gaina a adresat felicitări ex-ministrului Agriculturii din România, profesor Nicolae Ștefan, fondator al Școlii Internaționale a Fertilizării Solului, Doctor Honoris Causa a Universității Agrare de Stat din Moldova, cu prilejul aniversării a 95-a de la naștere.
 
În cadrul vizitei sale la București, academicianul Boris Gaina a avut mai multe întâlniri, în cadrul cărora au fost stabilite legături cu cercetători din domeniul științelor agricole din România și trasate căile de colaborare cu colegii din Republica Moldova, pentru diverse probleme de interes comun din cadrul complexului agroindustrial al ambelor state.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM