Acad. Gheorghe Mişcoi, personalitatea care a marcat memoria instituțională a multor instituții, a fost omagiat la Academia de Științe

2019-01-10
 

Academicianul Gheorghe Mişcoi, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar a împlinit onorabila vârstă de 75 de ani. Evenimentul de omagiere a savantului a avut loc la 9 ianuarie 2019, la Academia de Științe a Moldovei, la care a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, precum și reprezentanți ai Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” , USM, ASEM, Senatului ULIM, prieteni, colegi, discipoli.  

Un mesaj de felicitare cu urări de sănătate, viață frumoasă, realizări, dar și tradiționalul La Mulți Ani i-a adresat acad. Ion Tighineanu, președinte interimar al AȘM. Academicianul a remarcat frumoasa colaborare pe care a avut-o cu omagiatul de-a lungul anilor, caracterizându-l ca fiind un om calm, echilibrat, calculat, or, pentru un matematician calmul trebuie să fie cap de virtuți. „Fiind în cadrul Academiei, în funcția de academician coordonator al Secției mai mulți ani, am trecut prin multe încercări, probleme, dar, indiferent de situație, de gradul de dificultate, găseam permanent modalități de a identifica soluții optime, a depăși situații dificile și acum îmi amintesc cu plăcere chiar de lucrul efectuat împreună. Dl acad. Mișcoi, uimea prin faptul că reușea să facă multe lucruri. Deși era implicat în activitatea de administrare, reușea să câștige și granturi de peste hotare, să participe la conferințe importante internaționale, de la care venea cu informații utile etc. Pentru lucrul efectuat a atins culmi înalte, iar rezultatul muncii asidue a fost răsplătit cu numeroase distincții și premii”, a subliniat acad. Tighineanu, dorindu-i omagiatului noi realizări, succese și inspirație.
 
O incursiune în viața și activitatea ştiinţifică a sărbătoritului a făcut m.c. Svetlana Cojocaru, vicedirector al Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”. În numele colaboratorilor Institutului, vicedirectorul Cojocaru i-a adresat colegului calde felicitări cu ocazia incredibilei vârste de 75 de ani, incredibilă, a precizat colega, referindu-se nu doar la aspectul fizic al dumnealui, pentru că nimeni nu i-ar da această vârstă, dar și la spiritul de cercetător care se manifestă în continuare, la dorința dumnealui de a face mai multe, de a obține noi proiecte, de a educa noi discipoli, de a ține noi cursuri. Deci, este o calitate de invidiat și de apreciat, a punctat m.c. Svetlana Cojocaru, specificând că dl academician Mișcoi rămâne fidel și devotat Academiei de Științe, cercetării matematice.
 
Vicedirectorul Institutului i-a înmânat colegului omagiat o adresă, în care se conțin urări de sănătate, noi și frumoase realizări și mulți ani din partea colectivului, colegilor de laborator. „Cu un sentiment de aleasă stimă şi apreciere, colectivul Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” vă adresează calde şi cordiale felicitări cu frumoasa ocazie a aniversării a 75-a şi cele mai frumoase cuvinte de recunoştinţă pentru aportul depus la dezvoltarea şi fortificarea matematicii aplicate în plan naţional şi internaţional şi 45 de ani de activitate ştiinţifică, pedagogică şi managerială. Evoluţia profesională de matematician a fost, susţinută prin activitatea Dvs îndelungată în cadrul Institutului, unde, în premieră pentru Moldova, a fost fondată direcţia de cercetare „Teoria Probabilităţilor şi Aplicaţiile  ei”. Întreaga Dvs activitate ştiinţifică şi didactică ne permite să vă considerăm nu numai un veritabil om de ştiinţă, recunoscut departe de hotarele ţării, dar şi un profesor iscusit, într-un cuvânt, o personalitate notorie a neamului nostru”, a menționat vicedirectorul Svetlana Cojocaru, dorindu-i academicianului să păstreze lumina sufletului, firea optimistă şi alte calități, care îi aduc simpatie şi respect între oamenii cu care lucrează.
 
În numele rectoratului ULIM, a senatul ULIM, a Facultății de Științe Economice, acad. Gheorghe Mișcoi a fost felicitat de prof. univ., dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale. Profesorul Prus și-a exprimat, în primul rând, fascinația față de o vârstă palindromică la care a ajuns omagiatul. „Performanța intelectuală întotdeauna înseamnă că a sporit și vitalitatea noastră. Dumneavoastră, de altfel, mi s-a părut, că sunteți o metaforă a acestui vulcan din care veniți (este vorba de Vulcanul noroios „Buricul Susanei” din satul de baștina Bărboieni, r-nul Nisporeni) și metaforic v-ați asociat la această remarcabilă energie pe care întotdeauna un vulcan o produce și o vitalitate energetică pe care o are”, a remarcat prorectorul ULIM, dorindu-i sărbătoritului mulți ani înainte, succese, speranțe noi, că așa se cuvine într-un început de an, rezultate notabile și noi proiecte. Și chiar dacă știința contemporană și societatea în întregime este marcată prin repere foarte improbabile, foarte nesigure, cu puține lucruri care au rămas în zona foarte incerte, matematica, se pare că, este una din puținele domenii, arealuri, câmpuri, care încă au rămas în zona sigură. Dr.hab. Elena Prus a subliniat că știința lucrează în continuu, fiecare om de știință trebuie să-și propună lucruri mari, iar acad. Mișcoi are cu ce marca memoria instituțională a multor instituții nu doar a AȘM, ULIM, dar și a multor altora, dând citire câtorva rânduri dintr-un poem superb, care a fost dedicat unui alt mare matematician, acad. Solomon Marcus, poemul „Unu”: „În număr este totul/ a spus-o filosoful/ și a încrustat în piatră un adevăr cumplit/ căci unul este unic și unul este totul, iar unul și cu unul se duc în infinit”.       

O adresă similară de felicitare a venit și din partea comunității universitare a USM, căreia i-a dat citire prof. Florentin Palade, prorector. „Surprindem astăzi pe ceruri lumina celor 75 de stele care s-au aprins rând pe rând, călăuzindu-vă pe parcursul vieții. Este cert faptul că fiecare din aceste stele s-au aprins grație unei munci asidue, unor eforturi fizice și spirituale, dar până la urmă, s-a meritat pentru că lumina pe care o răspândesc toate acestea împreună este plină de căldură și semnificație, marcând o bogată experiență de viață și înțelepciune demnă de urmat”, se arată în mesajul de felicitare al USM.      
 
„În Franța, academicienii sunt numiți nemuritori și, într-adevăr, așa este. Nemuritorii sunt cei care au lăsat o urmă adâncă în brazda științei, culturii, artei și nu în zadar Franța își onorează anume astfel membri academiei, numindu-i nemuritori”, și-a început cuvântul de felicitare dr.hab. Dragoș Vicol, președinte CCA, coleg al academicianului atât la AȘM, cât și ULIM. Domnia Sa a mărturisit că îi place această metaforă, pentru că este una plină de substanță, iar ceea ce face acad. Mișcoi  dincolo de prezența sa telurică, rămâne opera sa, rămân discipolii săi. Și acele poze trecute în revistă de dna m.c. Cojocaru, destinul său planturos, activitatea sa proteică, în ceea ce a făcut în 75 de ani viguroși nu este altceva decât expresia celei mai înalte probe a profesionalismului academicianului. „Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt contemporan cu Dumneavoastră. Am foarte mult de învățat de la Dumneavoastră în ceea ce vizează aspectele vieții Dumneavoastră atât în calitate de oștean al cetății, savant, profesor universitar, de Om cu literă mare. Ne trebuiți în continuare, La Mulți Ani și toți sănătoși”, i-a dorit dl Vicol.
           
Urări de bine, fericire și sănătate i-a adresat omagiatului și acad. Boris Gaină, acad. Mitrofan Ciobanu, prof. Sergiu Cataraciuc, șef departament USM, dr. Florin Damian, conferențiar USM, cerc. șt. coord. IMI, dr. hab., profesor, Ion Manoli, ULIM, dr.hab., prof. univ. Costaș Ilie, ASEM, discipolii - Damian Iulia, Mitev Lilia, Bejenari Diana.
 
Acad. Gheorghe Mișcoi a mulţumit tuturor pentru cuvintele calde adresate, că i-au fost alături, atât în viaţa de zi cu zi, în viața academică, de cercetare, cât și în această zi şi i-au întregit sentimentul de bucurie pe care îl trăiește. Sărbătoritul le-a dorit, la rândul său, sănătate, un an bun, cu realizări, cu noi succese.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM