Academia de Științe a Moldovei a găzduit cea de-a XIII-a ediție a Colocviului național cu participare internațională Filologia Modernă

2019-10-11

 


Vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru, coordonatorul Secției Științe sociale, economice, umanistice și arte a participat, la 10 octombrie 2019, la deschiderea lucrărilor Colocviului național cu participare internațională „Filologia Modernă: Realizări și perspective în contextul european (ediția a XIII-a. Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență”.Evenimentul este organizat de Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei.

În cuvântul său inaugural, vicepreședintele AȘM, m.c.Victor Moraru a AȘM a salutat participanții la ediția curentă a Colocviului, remarcând faptul că prin această manifestare științifică anuală se actualizează și se redefinește patrimoniul național lingvistic, literar, lingvistic, folcloric și cultural în contextul proceselor de globalizare și marcat de semnul integrării europene. „Păstrarea și identificarea identității naționale românești și continuarea activității predecesorilor noștri de o potrivă cu identificarea conexiunilor și a colaborărilor interinstituționale și internaționale rămâne o prioritate, o comunitate științifică. Cercetările filologice în prezent trebuie să aibă nu doar un caracter național, ne dăm cu toții bine seama, dar să se alinieze la direcțiile majore ale cercetării dedicate în actualitatea internațională, să se integreze plenar în spațiul european de cercetare, să se identifice obiective și finalități comune de cercetare și dezvoltare. Colocviul Filologia Modernă a stabilit o colaborare internațională prolifică, fiind organizat în parteneriat cu colegii din România și îmi face plăcere să constat participarea Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti”, Bucureşti, România, Universitatea București și alte instituții care participă la această manifestare științifică”, a punctat Dl Victor Moraru, specificând că prin această colaborare se deschid noi orizonturi, se insistă asupra modernizării și diversificării cercetărilor lingvistice, literare și folclorice, stabilindu-se un dialog inter-academic și interinstituțional de actualitate științifică la care i-au parte cercetători, lingviști literari, folcloriști din spațiul românesc, precum și personalități notorii din afară. Vicepreședintele AȘM a urat succes în desfășurarea importantului eveniment, exprimându-și convingerea că dezbaterile și recomandările formulate în cadrul colocviului vor contribui la dezvoltarea științei, implicit a societății contemporane.
 
„Deja de mai mult de un deceniu ne întâlnim cu toții, aici, în Sala mică a AȘM, în luna octombrie, pentru a discuta, pentru a dezbate subiecte filologice de interes comun și fiecare ediție a colocviului nostru are și un generic. Este un generic firesc, întrucât s-au împlinit 101 ani de la Marea Unire și este modul nostru de a sărbători acest eveniment prin a ne întreba ce mai înseamnă astăzi Spiritus loci în noile contexte ale globalizării, care este destinul filologiei românești clasice ca disciplină fundamentală acum când accentul cade tot mai mult pe aplicabilitate, pe științele cu caracter aplicativ. Ce se întâmplă cu moștenirea noastră istorică, filologică, cu formele de continuitate, de dăinuire, de rezistență, de evoluție a filologiei în noile condiții istorice”, a relevat dr. hab., Nina Corcinschi, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hașdeu”. Directorul a salutat prezența oaspeților de peste Prut, fapt ce dă amploare și consistență discuțiilor, ideilor, intenției de a se împărtăși cu rezultatele științifice și interesele de cercetare, dar și înfiriparea noilor colaborări științifice, asigurarea unui circuit eficient de idei. 
 
Directorul a salutat prezența la ediția curentă a Colocviului a dlui Mircea Planton, redactor-șef al Revistei Convorbiri Literare, dnei Ligia-Gabriela Tudurachi, CS II, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România, dnei Liliana Botnaru, șef al Centrului de Lingvistică al Institutului, Iulia Mărgărit, dr., Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti”, Bucureşti, România.
 
A urmat sesiunea de comunicări care a inclus șase comunicări științifice, după care a avut loc prezentarea unui set de cărți care s-au scris în cadrul Institutului de Filologie, lucrări ce reprezintă rezultatele științifice ale colegilor din cadrul Institutului de  noștri.
 
În cadrul sesiunii, acad. Mihai Cimpoi, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”,  a conferențiat la tema Imperative europene în filologia românească de azi; Mircea Platon, dr., revista „Convorbiri literare”, Iași, România, a prezentat subiectul Vlahuță și generația tranșeelor; Iulia Mărgărit, dr., Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti”, Bucureşti, România -  Pledoarie pentru Spiritus Loci; Inga Druță, dr. hab., Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” - Fidelitatea literală versus fidelitatea semantică în versiunile românești ale romanului „Maestrul și Margareta” de Mihail Bulgakov; Ligia-Gabriela Tudurachi, CS II, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România - Mică fenomenologie a rostirii de cenaclu românești („Junimea”, „Sburătorul”, „Cercul literar de la Sibiu”); Andrei Țurcanu, dr. hab., Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” - Mircea Platon și rolul elitelor în structurarea personalității naționale.
 
Colocviului național cu participare internațională Filologia Modernă: Realizări și perspective în contextul european (ediția a XIII-a. Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență, este organizat în cadrul proiectelor instituționale: Evoluția literaturii române, a folclorului și a teoriei literaturii în contextul european și universal; Direcții actuale în cercetarea limbii române; Portal de resurse lingvistice pentru limba română.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM