Președintele AȘM a participat la cea de-a XIV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării

2019-10-16


Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat, la 10 octombrie 2019, la deschiderea lucrărilor celei de-a XIV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”, organizat de Institutul Național de Cercetări Economice (INCE).

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 10-11octombrie 2019 și a reunit peste 100 de savanți, experți, reprezentanți ai mediului academic, societății civile și mediului de afaceri din 8 țări, inclusiv: România, Ucraina, Belarus, Polonia, Italia, SUA și Republica Moldova. La deschiderea Conferinței au fost prezenți dr. Corneliu Popovici, Consilierul Președintelui RM și dr. Olga Tretiacov, reprezentant al MECC.
 
Forul științifico-practic a avut în obiectiv schimbul eficient de opinii, ce vizează problemele majore din sfera economică, financiară, socială și demografică.
 
Lucrările conferinței au fost inaugurate directorul INCE, m.c. Alexandru Stratan, care a salutat oaspeții, menționând că pe platforma acestui forum anual tradițional, cercetătorii ştiinţifici vor aborda  probleme majore din economia naţională, regională și mondială, vor aborda şi vor face un schimb de opinii privind situația din domeniul economic, financiar, demografic şi social, privind procesele inovaționale pe piețele naţionale, dar şi la scară mondială, pentru a marca practici relevante de lichidare a distorsiunilor din sfera socio-economică şi a identifica soluții de depăşire a problemelor existente. Totodată, directorul INCE a subliniat rolul instituțiilor de cercetare în acordarea unui suport științific factorilor de decizie în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor de stat în domeniul economic și social. 
 
În cuvântul său de salut, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a subliniat importanța instituțiilor de cercetare, în situația deloc simplă cu care se confruntă actualmente știința, remarcând capacitățile acestora de a face față provocărilor existente. De asemenea, președintele Tighineanu a accentuat că experiența mondială demonstrează că investițiile în cercetare-inovare au fost cea mai corectă și eficientă cale ce a permis de a scoate țările din criza economică, de a obține creșterea economică durabilă și bunăstarea populației. Totodată, președintele AȘM a reiterat sprijinul Academiei de Științe a Moldovei pentru Institutul Național de Cercetări Economice în ceea ce privește sporirea vizibilității pe plan național și internațional.
 
Consilierul prezidențial, dr. Corneliu Popovici a adresat mesajul de salut al Președintelui Republicii Moldova, urându-le participanților și organizatorilor comunicare plăcută și eficientă. În alocuțiunea sa, oficialul a subliniat necesitatea consolidării infrastructurii din domeniul cercetării și inovării din țara noastră, făcând referire și la necesitatea identificării unor soluții științifice pentru depășirea crizei demografice – una dintre cele mai severe cu care se confruntă țara noastră în momentul de față.
 
Lucrările conferinței s-au desfășurat în cadrul a 5 secțiuni, dedicate dezvoltării antreprenoriatului și creșterii economice; modernizării economiei agroalimentare și dezvoltării spațiului rural; economiei financiare și monetare; problemelor, provocărilor și politicilor ce țin de nivelul de trai al populației; bunăstării și incluziunii sociale în contextul schimbărilor demografice. 
 
În cadrul evenimentului a fost semnat un Acord de colaborare dintre Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova) și Instituto Teseo (Italia).
 
Eugenia Tofan, 
Serviciul de Presă al AȘM