Acad. Ion Bostan aniversat în cadrul Zilelor Academiei de Științe Tehnice din România

2019-10-18Universitatea Tehnică a Moldovei găzduiește, în zilele de 17-18 octombrie 2019, Conferința Internațională „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România 2019” ediția XIV, cu tema „Creativitatea în dezvoltarea Societății Cunoașterii”. Evenimentul este organizat de Academia de Științe Tehnice din România și Filiala Chișinău Universitatea Tehnică a Moldovei.

La eveniment participă peste 80 de savanți, membri ai Academiei de Științe Tehnice din România, membri ai Asociației Generale a Inginerilor din România, rectori UT din România, cercetători științifici, reprezentanți ai mediului universitar, doctoranzi, masteranzi, specialiști din industrie si proiectare.
 
La deschiderea lucrărilor importantului eveniment a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, secretarul de stat al MECC, membri titulari și corespondenți ai AȘM, actuali și foști rectori ai universităților din republică.
 
Conferința a fost inaugurată de președintele Academiei de Științe Tehnice din  România, prof.as., dr.ing. Mihai Mihăiță. „Suntem prezenți, astăzi, aici, la Chișinău, capitala Republicii Moldova, pentru că știința unește oamenii și stimulează focul aprins al idealurilor noastre comune”, și-a început cuvântul de salut președintele AȘTR, subliniind că cea mai frumoasă și generoasă idee pe care o pot accepta toți participanții este aceea care afirmă că, în lumea contemporană, supusă permanent unor procese de divizare, știința este cea care oferă un spațiu al înțelegerii și al consensului. Academicianul a mai subliniat faptul că noțiunea de oameni de știință (Scientist) a fost extinsă, ea acoperind și reprezentanții științelor umaniste, inginerii, medicii, cercetătorii și cadrele didactice, de fapt intelectualitatea creativă, toți fiind reprezentați astăzi la acest eveniment. „Este pentru mine și pentru toți colegii din Academia de Științe Tehnice din România un prilej de sinceră și profundă bucurie să organizăm, la Chișinău, împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei și Filiala locală a Academiei, manifestarea tradițională a elitelor comunității inginerilor români, animați de speranța niciodată dezmințită că idealul nostru va triumfa împotriva vicisitudinilor istoriei”, a declarat savantul român, exprimând dorința comună de a pune cunoștințele în slujba unor cauze, cu adevărat demne de aportul științei autentice și asta pentru că lumina științei a destrămat totdeauna pâcla ignoranței, neîncrederii în forțele proprii și teama de necunoscut. „Important este să ne iubim neamul și să fim solidari în sacrificiul demersului nostru spre îndeplinirea țelurilor comune”, a relevat președintele AȘTR, cu gândul la un cult al prieteniei și frățietății, susținute de fapte, care să constituie secretul multor împliniri.
 
Rectorul UTM, prof. univ., dr.hab., Viorel Bostan a exprimat deosibita onoare de a fi gazda Zilelor Academiei de Științe Tehnice din România (ZASTR) aici, la Chișinău. Rectorul UTM a fost impresionat, de asemenea, să revadă mulți prieteni ai UTM, rectori ai UT din România care, pe parcursul acestor două decenii, au stat alături de UTM în clipele grele pentru ingineria din RM și pentru învățământul tehnic. „Mulțumesc și altor colegi, profesori care permanent au fost foarte deschiși să ne ajute în a dezvolta domeniul ingineriei și învățământului din RM. Inginerul trebuie să fie în capul mesei”, a menționat dl Viorel Bostan, exprimând certitudinea că în ședințele plenare și în secțiunile care urmează vor fi discutate probleme importante pentru inginerie, pentru că fără inginerie nu poate exista viitor și dacă se dorește o societate modernă, bazată pe cunoaștere, este important să fie inovații. „Pentru noi este foarte important să ne regăsim în spațiul european și în spațiul european de cercetare și atunci pare absolut natural să facem această integrare prin România”, a conchis rectorul Viorel Bostan.
 
„Astăzi are loc un eveniment inedit, cel puțin, pentru că nu suntem prima dată la UTM, la Tekwill, dar suntem prima dată în situația în care văd pentru prima dată o universitate care a atras două Academii, le-a adus într-o sală modernă, a catalizat procese care să ducă spre schimbarea realității din RM, cel puțin, cu referire la cercetare”, a remarcat în cuvântul său de salut secretarul de stat al MECC, Elena Belei, mărturisind că UTM în foarte puțini ultimii ani a atins performanțe de nedescris, o legătură foarte frumoasă dintre prezent și viitor fiind reprezentată de acad. Ion Bostan, principalul vinovat al acestui frumos eveniment și rectorul Viorel Bostan, care este complice. „Felicit vinovatul acestui eveniment, destinsul academician Ion Bostan, numele căruia se asociază cu deosebite succese ale științelor inginerești din RM, academician care este axat în prezent și viitor”, a spus oficialul, exprimând admirația pentru faptul că acad. Bostan a știut și știe cum să apropie cercetarea de cei tineri și nu-i lăsă în umbră pe cei experimentați.
 
În numele Prezidiului AȘM, un cuvânt de salut a adresat participanților președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Întors recent de la București, de la Academia Română, unde a participat la o manifestare dedicată aniversării a 70-a a Institutului de Chimie Macromoleculară din Iași, acad. Tighineanu a menționat că ieri era la București, astăzi Bucureștiul este la Chișinău, această semnificând nu altceva decât faptul că este o colaborare foarte bună între cele două comunități academice. „Eu cred că în contextul globalizării, când este o luptă acerbă la nivel internațional, ne întrebăm ce ne poate salva? Ne va salva cultura, știința și de aceea trebuie să construim un spațiu comun, cultural, științific, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă”, a remarcat președintele AȘM. Și pentru că acest eveniment are tangențe și cu aniversarea a 70-a a acad. Ion Bostan, Prezidiul AȘM a venit cu o decizie de a-i conferi distinsului academician una din cele mai importante distincții ale AȘM, Medalia „Meritul Științific” de gradul I. Distincția i-a fost conferită acad. Ion Bostan, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, director al Centrului Național Tehnologii Spațiale din cadrul UTM, pentru rezultate științifice marcante obținute pe parcursul a 45 de ani de activitate în domeniul transmisiilor precesionale, sistemelor de conversie a energiilor solare eoliane și hidraulice, dezvoltarea tehnologiilor spațiale, precum și cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani de la naștere.
 
La felicitările președintelui AȘM s-au alăturat și membrii Academiei de Științe, care i-au urat savantului omagiat ani de viață lungă, putere, ingeniozitate și să se bucure de noi realizări în științele inginerești, așa cum a făcut-o și până acum. „Noi, cei care activăm în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, considerăm că în persoana acad. Ion Bostan avem o somitate a contemporanității, este o personalitate care face cinste nu doar Universității Tehnice a Moldovei, dar și Academiei de Științe a Moldovei și științei în general. Și-a adus contribuția extraordinară în tot ce vedem astăzi aici, la UTM, instituția devenind cunoscută în lume și ocupând locuri prestigioase la concursuri internaționale. Avem cu ce ne mândri”, a menționat acad. Teodor Furdui, dorindu-i acad. Bostan cel mai mare patrimoniu de care are nevoie fiecare din noi, chiar dacă nu totdeauna conștientizăm valoarea acestui patrimoniu.
 
„Dacă cunoașteți etimologic ce înseamnă cuvântul Bostan, nu este ceea ce știm cu toții. Bostan înseamnă grădină în turcism și tocmai ceea ce face dl Ion Bostan este să dezvolte această grădină a științei basarabiene”, avea să spună acad. Nicolae Dabija, scriitor, publicist, accentuând că un popor se manifestă prin atitudinea lui față de oamenii mari pe care-i are, iar noi, din păcate, nu știm să apreciem oamenii noștri mari. „Eu nu știu dacă avem o atitudine așa cum o merită dl Bostan față de ce a făcut la viața lui, ne-a dăruit astăzi două cărți care sunt unice în felul lor”, a mai spus acad. Dabija, exprimând certitudinea că trebuie să fie identificate posibilități, modalități ca toate descoperirile științifice pe care le are UTM-eul, pe care le are dl Bostan să fie implementate. De aceea i-a dorit omagiatului trei lucruri: primul - sănătate, al doilea - sănătate și al treilea - sănătate. 
 
În contextul aniversării acad. Ion Bostan, membru de onoare a Academiei de Științe Tehnice din România, președintele Academiei de Științe Tehnice din  România, acad. Mihai Mihăiță, i-a acordat omagiatului Medalia „PRIMUS INTER PARES”, pentru activitatea științifică, tehnică și dezvoltarea învățământului tehnic superior. 
 
De asemenea, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, Asociația Generală a Inginerilor din România i-a acordat acad. Ion Bostan Premiul de Excelență, în semn de apreciere a întregii activități de cercetare, a rezultatelor remarcabile recunoscute pe plan național și internațional în domeniul ingineriei mecanice, pentru dezvoltarea și promovarea învățământului tehnic superior în RM și pentru colaborarea fructuoasă cu Asociația generală a Inginerilor din România.
 
Deși a mărturisit că nu s-a așteptat la asemenea aprecieri, acad. Ion Bostan a mulțumit tuturor pentru cuvintele calde spuse și pentru semnele de considerație care au venit din partea Academiei de Științe a Moldovei și din partea Academiei de Științe Tehnice din România, precum și a Asociației Generale a Inginerilor din România. „Am avut noroc enorm să activez în cadrul Institutului Politehnic, mai apoi în Universitatea Tehnică din Moldova, să am parte de un colectiv de cercetare extraordinar, să am parte de înțelegerea mediului academic de tot ceea ce am făcut. În special, vreau să mulțumesc familiei, soției și celor doi copii care mi-au creat o atmosferă de invidiat privind domeniul cercetării.Eu vreau să vă mulțumesc tuturor și practic nu mai am cuvinte”, a spus cu gratitudine acad. Ion Bostan.
 
În contextul aniversar, acad. Ion Bostan a venit cu o surpriză editorială către acest frumos prag septuagenar, lansând două volume de excepție - Transmisiuni Precesionale: Volumul I „Sinteza, cinematica și elementele de calcul” și Volumul II „Geometria contactului, generarea suprafețelor și aplicații”. Și pentru că este un om care a dăruit și dăruiește, cu echilibrul forului interior și înțelepciunea omului simplu la zi, răsplata bunătății a venit într-o ploaie de înalte și frumoase aprecieri, recunoștință, aplauze și multe flori de la publicul prezent, prieteni, colegi.
 
Acad. Ion Bostan a susținut în cadrul sesiunii plenare o prelegere intitulată „Dezvoltarea transmisiilor precesionale de la invenție la aplicații”. Tot în cadrul comunicărilor în plen, prof.as., dr.ing. Mihai Mihăiță a susținut prelegerea „Economia circulară”, iar acad. Ion Tighineanu a conferențiat la tema „Nanoarhitecturi plutitoare și micro-motoare inspirate de natură și dirijate cu ajutorul câmpurilor electrice/magnetice și a gradientului tensiunii superficiale”. 
 
Potrivit organizatorilor, lucrările susținute vor fi publicate în PROCEEDINGS „Zilele Academice ale ASTR”, ediția a XIV-a, 2019, ISSN 2066 – 6586 sau în Journal of Engineering Sciences and Innovation (JESI), Editura AGIR.
 
Tematica generală a evenimentului vizează următoarele subdomenii de interes: creativitate și inovare; inginerie mecanică, mecanisme si tehnologii de fabricație; ingineria construcțiilor; ingineria materialelor; electronica, automatizări și tehnologia informației; energetica și inginerie electrică; ingineria transporturilor.
 
Eugenia Tofan, 
Serviciul de Presă al AȘM