Conducerea Academiei de Științe

 

Ion Tighineanu

Președintele Academiei de Științe a Moldovei
Academician, doctor habilitat în fizică, profesor universitar
Specialitatea - Nanotehnologii

Scrie în adresa prim-vicepreședintelui

 

 

 

 

 

 

 

Aurelia Hanganu

Secretar Științific General al Academiei de Științe a Moldovei
Doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar
Specialitatea - Lingvistică
Scrie în adresa secretarului științific general