Secţii de Ştiinţe


Membrii titulari, membrii corespondenţi, membrii de onoare, cercetătorii ştiinţifici, precum şi membrii instituţionali, membrii de profil şi membrii afiliaţi ai Academiei de Ştiinte care activează în acelaşi domeniu al sferei ştiinţei şi inovării se reunesc în următoarele secţii:

Secţia este responsabilă de nivelul de dezvoltare a ştiinţei în domeniul coordonat.

Fiecare secţie promovează în componenţa Asambleii Academiei de Ştiinţe membrii titulari, membrii corespondenţi şi doctori habilitaţi, aleşi de adunarea doctorilor şi a doctorilor habilitaţi ai secţiei.

Secţia este condusă de un birou în frunte cu un coordonator, avînd titlul de membru titular sau membru corespondent, şi de un secretar ştiinţific, avînd titlul de membru titular, membru corespondent sau gradul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.

Coordonatorul secţiei şi secretarul ştiinţific sînt aleşi, la propunerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, de adunarea secţiei, pe o perioadă de 4 ani (dar cel mult pentru două termene consecutive).