Secţia de Ştiinţe Medicale


Secretarul ştiinţific al secţiei


Nume:  Chişlaru Leonid
Grad ştiinţific:  Doctor
Telefon:  022-27-07-57 / fax 022-27-07-57